กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  26 :
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในสถานที่ราชการ(756 reads)  
  05/11/2008
  25 :
  คู่มือการเยี่ยมบ้าน สสจ.นครพนม ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม 2551(932 reads)  
  03/11/2008
  24 :
  แบบฟอร์มการปฏิบัติงานเชิงรุก การปฏิบัติงานนอกเวลา สสจ.นพ.(833 reads)  
  24/10/2008
  23 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ ตุลาคม 2551(824 reads)  
  16/10/2008
  22 :
  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2551(784 reads)  
  04/10/2008
  21 :
  รายละเอียดเป้าหมายงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552(2986 reads)  
  01/10/2008
  20 :
  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข(745 reads)  
  30/09/2008
  19 :
  ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง พร้อมด้วย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เข้ารับตำแหน่ง ที่กระทรวงสาธารณสุข(708 reads)  
  30/09/2008
  18 :
  เอกสาร PMQA อาจารย์ พิสัณห์ วันที่ 25-26 ก.ย.2551(721 reads)  
  30/09/2008
  17 :
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมลามีนและการปนเปื้อนในอาหาร(649 reads)  
  30/09/2008
  16 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ กันยายน 2551(698 reads)  
  09/09/2008
  15 :
  ข้อมูลการเกิด-ตาย ปี 2550 จำแนกถึงระดับตำบล(781 reads)  
  31/08/2008
  14 :
  สรุปสาระน่าสนใจจากหนังสือ “โลกแบน: ประวัติศาสตร์สังเขปของศตวรรษที่ 21”(722 reads)  
  30/08/2008
  13 :
  7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง(782 reads)  
  24/08/2008
  12 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ สิงหาคม 2551(719 reads)  
  14/08/2008
  11 :
  ความก้าวหน้าการพัฒนาโปรแกรม JHCIS (จะนำมาใช้แทน HCIS)(806 reads)  
  14/07/2008
  10 :
  โครงสร้างตาราง 18 แฟ้ม และต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรบ้าง (คลิกดาวน์โหลด)(672 reads)  
  14/07/2008
  9 :
  โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงแบบ Offline(807 reads)  
  14/07/2008
  8 :
  : ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ กรกฎาคม 2551(703 reads)  
  14/07/2008
  7 :
  การรับสมัครแพทย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน จังหวัดนครพนม(658 reads)  
  05/07/2008
  6 :
  ประกาศรับสมัคร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง(711 reads)  
  04/07/2008
  5 :
  ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการป้องกันและควบคุมโรค เขต 5,6,7(1060 reads)  
  03/07/2008
  4 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ มิถุนายน 51(694 reads)  
  18/06/2008
  3 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานสร้างสุขภาพ อำเภอนาแก รอบ 2(656 reads)  
  12/06/2008
  2 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ พฤษภาคม 51(723 reads)  
  27/05/2008

   

  Total 265 Record 9 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม