กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  59 :
  สรุปประเด็นการพัฒนาจากการตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(698 reads)  
  05/08/2009
  58 :
  โปรแกรมพิมพ์แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม(9251 reads)  
  07/08/2009
  56 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ เดือน กรกฎาคม 2552 อำเภอนาแก(686 reads)  
  18/07/2009
  55 :
  โครงการการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งตำบล จังหวัดนครพนม ปี 2553(724 reads)  
  23/06/2009
  54 :
  แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพใหม่(769 reads)  
  18/06/2009
  53 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ เดือน มิถุนายน 2552 อำเภอนาแก(746 reads)  
  09/06/2009
  52 :
  สรุปการรับข้อมูล 18 แฟ้ม เดือนเมษายน 2552(748 reads)  
  02/06/2009
  51 :
  update โปรแกรมhcis เวอร์ชั่นใหม่ครับ(778 reads)  
  31/05/2009
  50 :
  ลายเซ็นต์ นายวิทยา แก้วภราดัย รมต.สธ.โปรแกรม WelfareUC และ IWelfare(745 reads)  
  18/05/2009
  49 :
  ความครอบคลุมสิทธิตามระบบหลีกประกันสุขภาพ เดือน พฤษภาคม 2552(737 reads)  
  08/05/2009
  48 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพอำเภอนาแก เดือน เมษายน 2552(807 reads)  
  08/04/2009
  47 :
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ อ.นาแก (ปรับปรุง 25 มี.ค.52)(1073 reads)  
  31/03/2009
  46 :
  สรุปจำนวนข้อมูลการให้บริการรายบุคคล (ข้อมูล 18 แฟ้ม) เดือน กุมภาพันธ์ 2552(765 reads)  
  29/03/2009
  45 :
  กรอบการนิเทศงานและประเมินผลงานสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย อำเภอนาแก(751 reads)  
  16/03/2009
  44 :
  สรุปการตรวจราชการแนิละเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 1 จังหวัดนครพนม(728 reads)  
  16/03/2009
  43 :
  ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ เดือน มีนาคม 2552(787 reads)  
  07/03/2009
  42 :
  ผลการตรวจสอบข้อมูลบริการระดับบุคคล (ข้อมูล 18 แฟ้ม) เมดือน กราคม 2552(802 reads)  
  03/03/2009
  41 :
  ทำไมถึงส่ง 18 แฟ้ม จาก HCIS ได้ไม่ครบ(763 reads)  
  08/02/2009
  40 :
  ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดือน กุมภาพันธ์ 2552(803 reads)  
  06/02/2009
  39 :
  ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข 2552(791 reads)  
  30/01/2009
  38 :
  ตัวชี้วัดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(Composite Indicators)(707 reads)  
  29/01/2009
  37 :
  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552(786 reads)  
  27/01/2009
  36 :
  ระบบจัดการค่าว่าง สิทธิหลักประกันสุขภาพ อำเภอนาแก(862 reads)  
  25/01/2009
  35 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ มกราคม 2552(823 reads)  
  08/01/2009
  34 :
  ไฟล์ นำเสนอ เรื่องแบบทดสอบสมรรถภาพกาย(801 reads)  
  12/12/2008
  32 :
  ลายเซ็นต์ใหม่ ใช้พิมพ์บัตรจากโปรแกรม WelfareUC และ IWelfare(703 reads)  
  11/12/2008
  31 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ ธันวาคม 2551(812 reads)  
  08/12/2008
  30 :
  shap file นาแก zone 48(717 reads)  
  12/11/2008
  29 :
  ขอบเขต อ.นาแก(800 reads)  
  08/12/2008
  27 :
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ อ.นาแก ณ พฤศจิกายน 2551(877 reads)  
  08/11/2008

   

  Total 265 Record 9 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม