กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  133 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือนพฤษภาคม53((749 reads)  
  10/05/2010
  132 :
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป้าประสงค์(708 reads)  
  07/05/2010
  131 :
  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการมาแล้ว(685 reads)  
  07/05/2010
  130 :
  ร่่างคำสั่งแต่งตั้งคณะบริหารยุทธศาสตร์(776 reads)  
  06/05/2010
  129 :
  แบบประเมินตนเองเป้วประสงค์(801 reads)  
  03/05/2010
  128 :
  แบบสอบถามชุดสิทธิประโยชน์ แก้ไข ปี53(698 reads)  
  03/05/2010
  127 :
  ความครอบคลุมเดือนเมษายน 53(748 reads)  
  29/04/2010
  126 :
  UPDATE ข้อมูล รหัสยา 24 หลัก(746 reads)  
  27/04/2010
  125 :
  UPDATE ข้อมูล ICD 10 V.4(836 reads)  
  27/04/2010
  124 :
  UPDATE โปรแกรมJHCIS เครื่องลูกข่าย วันที่ 23 เมย.53(678 reads)  
  27/04/2010
  123 :
  UPDATE โปรแกรมJHCIS เครื่องแม่ข่าย วันที่ 23 เมย.53(693 reads)  
  27/04/2010
  122 :
  ขั้นตอนการbackupฐานข้อมูลงบทดลอง(685 reads)  
  12/04/2010
  121 :
  เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ หรือขั้นแบบเดิม แบบไหนดีกว่าฦ?(721 reads)  
  04/04/2010
  120 :
  คำถาม คำตอบ การเลื่อนเงินเดือนตามกฏ ก.พ. ฯ 2552(801 reads)  
  25/03/2010
  119 :
  Update โปรแกรม jhcis เวอร์ชั่น 12 มีนาคม 2553 เครื่อง Server(771 reads)  
  09/03/2010
  118 :
  Update โปรแกรม jhcis เวอร์ชั่น 12 มีนาคม 2553 เครื่อง Client(684 reads)  
  08/03/2010
  113 :
  ตารางเปรียบเทียบระดับและสมรรถนะ(752 reads)  
  08/03/2010
  111 :
  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและชุดสิทธิประโยชน์แก้ไข(728 reads)  
  16/03/2010
  108 :
  ความครอบคลุมเดือนมีนาคม 53(724 reads)  
  16/03/2010
  106 :
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนประจำปี(683 reads)  
  04/03/2010
  105 :
  UPDATE โปรแกรมJHCIS เครื่องลูกข่าย วันที่ 24 กพ.53(705 reads)  
  02/03/2010
  104 :
  UPDATE โปรแกรมJHCIS เครื่องแม่ข่าย วันที่ 24 กพ.53(718 reads)  
  02/03/2010
  103 :
  โปรแกรมเล็กๆ ช่วยแก้ปัญหา JHCIS ส่ง18 แฟ้ม MCH,PP วันที่ดูแลไม่ออก...(755 reads)  
  11/02/2010
  102 :
  คู่มือใช้โปรแกรมช่วยแก้ไขปัญหาส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม วันที่ดูแลออกไม่ครบ...(728 reads)  
  11/02/2010
  101 :
  ขั้นตอนการ backupฐานข้อมูล JHCIS(737 reads)  
  10/02/2010
  100 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน กพ.53(628 reads)  
  10/02/2010
  99 :
  แบบประเมินสมรรถนะ ด่วน!!!!!!!!(785 reads)  
  02/02/2010
  98 :
  updateโปรแกรม JHCIS เครื่องแม่ข่ายวันที่ 29/02/2553(662 reads)  
  04/02/2010
  97 :
  updateโปรแกรมjhcisเครื่องลูกแก้ไขใหม่ครับวันที่ 29/01/2553(654 reads)  
  26/01/2010
  95 :
  ชั้นตอนการสร้างuserใหม่ใช้ปรับปรุงjhcis(637 reads)  
  09/02/2010

   

  Total 265 Record 9 Page : << Black [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม