กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  245 :
  โปรแกรม convert10to14.rar (เกียวกับงาน winspreed)(849 reads)  
  20/01/2012
  244 :
  โปรแกรม R506(857 reads)  
  16/01/2012
  243 :
  ดาว์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ office 2007 ใน office 2003(862 reads)  
  04/01/2012
  241 :
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(709 reads)  
  15/12/2011
  240 :
  ลิงค์คีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(905 reads)  
  15/12/2011
  239 :
  วิดิทัศน์นำเสนอทีมช่วยเหลือหลังน้ำลดอำเภอนาแก(1098 reads)  
  07/12/2011
  238 :
  แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน ปี 55 (785 reads)  
  21/11/2011
  237 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน พฤศจิกายน 54(815 reads)  
  17/11/2011
  236 :
  ผังบัญชีปีเกณฑ์คงค้าง ปี 55(759 reads)  
  14/11/2011
  235 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน ตุลาคม 54(775 reads)  
  19/10/2011
  234 :
  ประกาศและเงื่อนไขค่าตอบแทนฉบับที่ 4และ6(793 reads)  
  19/10/2011
  233 :
  หลักเกณฑ์การจัดทำแผนเงินบำรุงปี55(755 reads)  
  19/10/2011
  232 :
  ไฟล์นำเสนอรพ.สต.(784 reads)  
  13/10/2011
  231 :
  นโยบายนายแพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี55(736 reads)  
  05/10/2011
  230 :
  วิธีกำหนดภาษาไทย ใน win 7 (เครื่องใหม่ 34 รายการ)(738 reads)  
  26/09/2011
  229 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน กันยายน 54(691 reads)  
  19/09/2011
  227 :
  โครงสร้างรายงาน 21 แฟ้มปี 2555 (ใช้แทน 18 แฟ้มเดิม)(814 reads)  
  08/09/2011
  226 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน สิงหาคม 54(722 reads)  
  10/08/2011
  225 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน กรกฎาคม 54(715 reads)  
  11/07/2011
  224 :
  บทความจดหมายข่าวสานฝันหลักประกันสุขภาพ ฉบับที่ 18 รพ.สต.หนองบ่อ(723 reads)  
  20/06/2011
  223 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน มิถุนายน 54(750 reads)  
  08/06/2011
  222 :
  แนวทางประเมินทักษะด้านต่างๆ ข้าราชการ(675 reads)  
  07/06/2011
  221 :
  แบบประเมินสมรรถนะ (ศึกษาประกอบลงใบแบบประเมิน)(701 reads)  
  07/06/2011
  220 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน พฤษภาคม 54(825 reads)  
  10/05/2011
  219 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน เมษายน 54(876 reads)  
  18/04/2011
  218 :
  คู่มือ โปรแกรม J-eport รายงาน stg03(824 reads)  
  05/04/2011
  214 :
  แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์(840 reads)  
  11/03/2011
  213 :
  ความครอบคลุมหลักประกันเดือน มีนาคม 54(881 reads)  
  10/03/2011
  212 :
  icd10 นำเข้า jhcis สำหรับสอ.ที่มีปัญหา(878 reads)  
  21/02/2011
  211 :
  ไฟล์ icd9_op นำเข้าjhcis(890 reads)  
  19/02/2011

   

  Total 265 Record 9 Page : << Black [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม