กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  318 :
  แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานหมอพื้นบ้าน59 ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59(662 reads)  
  01/02/2016
  317 :
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(695 reads)  
  31/08/2015
  316 :
  แบบสอบถามความเห็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(727 reads)  
  18/08/2015
  315 :
  ลิงค์คีย์ข้อมูลกลาปี 58(1014 reads)  
  15/07/2015
  314 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิปี59(825 reads)  
  09/07/2015
  313 :
  แบบประเมินข้าราชการ(931 reads)  
  08/05/2015
  312 :
  เกณฑ์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว(881 reads)  
  25/03/2015
  311 :
  คำสั่งncd (931 reads)  
  07/03/2015
  310 :
  ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version (โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์)(980 reads)  
  05/03/2015
  309 :
  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 57(1095 reads)  
  25/07/2014
  308 :
  แบบกรอกข้อมูลวันประชุม อสม.เดือน กค.และสค. 57 (ส่งภายในวันที่ 10 กค. 57)(1169 reads)  
  09/07/2014
  307 :
  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลกลางปี57(1160 reads)  
  03/07/2014
  306 :
  คีย์ข้อมูลกลางปี 57(1216 reads)  
  03/07/2014
  305 :
  คูู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSOAuthen3(1108 reads)  
  13/06/2014
  304 :
  ฟอร์มโครงการ(1195 reads)  
  04/06/2014
  303 :
  โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิฺ NHSOAuthen(865 reads)  
  15/05/2014
  302 :
  link ข้อมูลgishealth(735 reads)  
  07/05/2014
  301 :
  เล่ม อสม.ยุคใหม่(797 reads)  
  26/04/2014
  300 :
  หลักสูตรอบรม อสม.(736 reads)  
  26/04/2014
  299 :
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557(726 reads)  
  22/04/2014
  298 :
  ขั้นตอนการbackup ฐานข้อมูล Myaccount(832 reads)  
  02/04/2014
  297 :
  หนังสืองาน คบส.(847 reads)  
  07/03/2014
  296 :
  บันทึกข้อมูลสิ่งก้อสร้างของหน่วยงาน(758 reads)  
  26/02/2014
  294 :
  โปรแกรมตรวจติดตามและประเมินผลงาน LAB(1038 reads)  
  06/02/2014
  293 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ที่45 วันที่ 13/11/56(899 reads)  
  13/11/2013
  292 :
  คู่มือการใช้งานระบบรายงาน การส่งไฟล์สำรองฐานข้อมูล JHCIS รายสัปดาห์(938 reads)  
  06/11/2013
  291 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ วันที่ 4/11/56(685 reads)  
  05/11/2013
  290 :
  คู่มือการบันทึกการเยี่ยมบ้าน โดยใช้ jvisit (1044 reads)  
  26/09/2013
  289 :
  สั่งเสื้อ โปโล นาแกรักกัน(1256 reads)  
  06/09/2013
  288 :
  แบบประเมินตรวจเต้านมด้วยตนเอง สตรี 30-70 ปี โดย อสม.(838 reads)  
  04/09/2013

   

  Total 265 Record 9 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม