กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ระบบการรับส่งรายงาน
  เข้าส่งรายงาน : : แบบฟอร์มรายงาน : : ผู้ดูแลระบบ
  ส่งปกติ : : ส่งช้า : : ยังไม่ส่ง : : ไม่ต้องส่ง

  รายงาน
  งวด
  กำหนดส่ง
  สรุปการส่งรายงาน
  แบบรายงาน ก2
  รายงาน ก.2 เดือนมกราคม 2559
  10 ม.ค. 59
  รายงานการสำรวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
  มกราคม 2559
  10 ม.ค. 59
  รายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  มกราคม 2559
  10 ม.ค. 59
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม