กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • สรุปการส่งข้อมูลระบาดวิทยา(รง.506)

  ลำดับ
  หน่วยงาน
  จำนวนครั้งที่ส่ง
  สถานะ
  ปัจจุบัน
  <<
  เดือน มี.ค. 2562
  1
  รพ.สต.พระซอง
  12
  ปกติ
  2
  รพ.สต.บ้านดงอินำ
  2
  ช้า
  3
  รพ.สต.หนองสังข์
  3
  ช้า
  4
  รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
  5
  ปกติ
  5
  รพ.สต.นาคู่
  11
  ปกติ
  6
  รพ.สต.บ้านดงน้อย
  4
  ช้า
  7
  รพ.สต.พิมาน
  6
  ช้า
  8
  รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่
  5
  ปกติ
  9
  รพ.สต.พุ่มแก
  9
  ปกติ
  10
  รพ.สต.บ้านโพนตูม
  5
  ปกติ
  11
  รพ.สต.ก้านเหลือง
  0
  ช้า
  12
  รพ.สต.หนองบ่อ
  3
  ช้า
  13
  รพ.สต.บ้านดงขวาง
  4
  ปกติ
  14
  รพ.สต.นาเลียง
  2
  ช้า
  15
  รพ.สต.บ้านแก้ง
  10
  ปกติ
  16
  รพ.สต.คำพี้
  2
  ช้า
  17
  รพ.นาแก
  0
  ปกติ
  18
  รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว
  1
  ช้า
  19
  รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
  1
  ช้า
  20
  รพ.สต.บ้านหนองกุง
  6
  ปกติ

  ยังไม่รับ 43 ไฟล์
  สถานะ
  ปกติ : ยังไม่เกิน 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ช้า : เกินกว่า 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม