กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • แผนผังหน่วยงาน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก
  Click เพื่อดูประวัติ
  โทร. 042571218
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายชวนชัย เพ็งพิมพ์
  สาธารณสุขอำเภอนาแก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายประกอบ สุภาพหรม
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาแก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายทนุกูล จักษุพา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาแก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวปาณิสรา ไชยจำ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางจิรัชญา ออสติน
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายจิรวัฒน์ พระโพธิ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายฉัตรชัย รัชอินทร์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางวชิราพร เมืองเล็น
  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
  เจ้าหนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอนุศักดิ์ พ่อบุตรดี
  นักการภารโรง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
  จพ.ธุระการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายศุภสวัสดิ์ พังยะ
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม