กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา • ประวัติอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 


  • อำเภอนาแก เดิมเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งเมือง “ กบิล” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของขอมโบราณ ต่อมาถูกข้าศึกที่อพยพลงมาจากทางด้านเหนือรุกราน จึงกลายเป็นเมืองร้าง ปีวอก อัฎฐศก จ.ศ.1158 (พ.ศ.2339) พระศรีเชียงใหม่ (สุดตา) ราชนัดดา พระเจ้าวิชัยราช สุริยวงศ์ เจ้าเมืองจำปาสัก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครพนมจากพระเจ้าอินทรวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทร์ ทำให้ท้าวกิ่งหงษา ท้าวคำสาย ท้าวจุลณี บุตรเจ้าเมืองนครพนมคนเก่าไม่พอใจ จึงได้ซ่องสุมผู้คนที่บ้านกวนกุ กวนงัว แขวงเมืองมหาชัยก่องแก้วไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเวียงจันทร์ ซึ่งขณะนั้นขึ้นตรงต่อกรุงเทพ ทางกรุงเทพจึงให้เกณฑ์กองทัพจากเมืองเวียงจันทร์ เมืองสุวรรณภูมิ เมืองร้อยเอ็ด เมืองกาฬสินธุ์ โดยแต่งตั้งให้พระยาสุโพ และพระยามหาอำมาตย์เป็นแม่ทัพยกไปปราบ
  • พ.ศ. 2340 ปีมะเส็ง นพศก จ.ศ. 1159 พระยามหามาตย์ยกทัพโจมตีบ้านกวนกุ กวนงัว และเมืองมหาชัยก่องแก้ว แตกพ่ายยับเยิน ท้าวจุลณีหนีไปได้ ได้มีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง นำโดย นายโสมแผ้ว นายผา นายหมู นายทิดโคตร นายอ้อน นายอุต และนายจ่า อพยพหนีภัยสงครามออกมาตามลำน้ำแซบั้งไฟ ออกสู่ลำน้ำโขง และล่องเรือเข้าไปตามลำน้ำก่ำ และมาตั้งที่พำนักอยู่บ้านโนนหนองบ่อ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในปัจจุบัน
  • ต่อมาผู้อพยพต่างออกป่าทำมาหากินตามปกติ และนายโสมแผ้วพร้อมพรรคพวกได้เดินป่าออกล่าสัตว์ เดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยเดิมป่าเลาะชายป่าดงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ปรากฏว่าพบบ่อน้ำอยู่ริมชายป่าชานดงนั้น (ปัจจุบันได้แก่บริเวณน้ำซับซึ่งเป็นที่นาของนาย จารย์คำ ไตรยราช) ขณะนั่งพักดื่มน้ำในบ่อสังเกตเห็นรอยเท้าช้างเดินมุ่งหน้าเข้าป่ากลางดงทางทิศใต้ (ปัจจุบันคือถนนพิทักษ์พนมเขต) จึงเข้าไปสำรวจและได้มาพบเจดีย์เก่ากลางป่า มีขนาดฐานกว้าง 12 เมตร ก่อด้วยอิฐปูน เจดีย์มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม และบริเวณใกล้กันได้พบหอคุณ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ซึ่งทำด้วยท่อนซุงไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย คณะนายโสมแผ้วสำรวจต่อไปทางทิศตะวันตกข้ามห้วยไป พบว่ามีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ดื่นน้ำของสัตว์น้อยใหญ่ในป่านั้น และสังเกตริมบึงมีต้นสะแกเกิดขึ้นมากมาย (ปัจจุบันบึงนี้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปีเพราะตื้นเขินมาก ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของบ้านนาแกน้อยจนพลบค่ำ จึงเดินทางกลับที่พักอาศัยที่บ้านโนนหนองบ่อ
  • หลังจากสำรวจแล้ว คณะนายโสมแผ้วก็พากันย้ายจากบ้านโนนหนองบ่อมาตั้ง หลักแหล่งทางด้านทิศตะวันออกของวัดร้าง (ปัจจุบันคือวัดธาตุศรีคุณ)ที่สำรวจพบ นายทิดโคตร เป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “ บ้านนาแก”
  • ในปี พ.ศ.2448 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการเมืองนครพนมและหัวเมืองชายแดนทั้งหมด เพื่อปรับปรุงและจัดตั้งหัวเมืองชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันการรุกรานของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ยึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจากประเทศไทยไปแล้ว ทรงเห็นว่าบ้านนาแกเป็นชุมชนใหญ่ใกล้ชายแดนแม่น้ำโขง จึงให้ย้ายเมืองหนองสูงมาตั้งที่บ้านนาแก ในปี พ.ศ.2450 ให้ชื่อว่าอำเภอหนองสูง ในปี พ.ศ.2456 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ อำเภอนาแก” มี 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแก ตำบลพิมาน ตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองสังข์ ตำบลนาคู่ และตำบลพระซอง ซึ่งมีนายอำเภอคนแรกคือ หลวงพิทักษ์พนมเขต (นายสีกระทุม) ต่อมาได้มีนายอำเภอมาปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ 36 คือ นายชัยวัฒน์ มาลาคำ
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม