กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • บริการฝากข่าวหรือไฟล์เข้า Locker
  หัวข้อ

  ข้อความข่าว
  (ไม่เกิน 255 อักษร)

  ฝากไฟล์ข้อมูล*
  ชื่อไฟล์ให้เป็นอักษรอังกฤษ ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ และเว้นวรรค
  หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำไฟล์เดิม เพราะจะทับไฟล์เดิม
  ผู้ฝาก
  ฝากให้แก่
  รพ.สต.พระซอง รพ.สต.ดงอินำ รพ.สต.หนองสังข์ รพ.สต.นาฉันทะ รพ.สต.นาคู่
  รพ.สต.ดงน้อย รพ.สต.พิมาน รพ.สต.หนองหอยใหญ่ รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.โพนตูม
  รพ.สต.ก้านเหลือง รพ.สต.หนองบ่อ รพ.สต.ดงขวาง รพ.สต.นาเลียง รพ.สต.บ้านแก้ง
  รพ.สต.คำพี้ รพ.สต.สร้างติ่ว รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.นาแก
  สสอ.นาแก
   
   
  *เฉพาะฝากไฟล์ข้อมูล ระบุ UserName Password

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม