กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     เมนูหลัก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
       ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี 58
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 •      ลิงค์ที่ควรรู้
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • ระบบรายงาน


  ข่าวสาร จาก Fan page Facebook สสอ.นาแก


  ข่าวสาร/กิจกรรม

  317 :
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(79 คนอ่าน)   31/08/2558
  316 :
  แบบสอบถามความเห็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(93 คนอ่าน)   18/08/2558
  315 :
  ลิงค์คีย์ข้อมูลกลาปี 58(255 คนอ่าน)   15/07/2558
  314 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิปี59(150 คนอ่าน)   09/07/2558
  313 :
  แบบประเมินข้าราชการ(204 คนอ่าน)   08/05/2558
  312 :
  เกณฑ์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว(242 คนอ่าน)   25/03/2558
  311 :
  คำสั่งncd (186 คนอ่าน)   07/03/2558
  310 :
  ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version (โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์)(218 คนอ่าน)   05/03/2558
  309 :
  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 57(428 คนอ่าน)   25/07/2557
  308 :
  แบบกรอกข้อมูลวันประชุม อสม.เดือน กค.และสค. 57 (ส่งภายในวันที่ 10 กค. 57)(417 คนอ่าน)   09/07/2557
  307 :
  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลกลางปี57(488 คนอ่าน)   03/07/2557
  306 :
  คีย์ข้อมูลกลางปี 57(482 คนอ่าน)   03/07/2557
  305 :
  คูู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSOAuthen3(448 คนอ่าน)   13/06/2557
  304 :
  ฟอร์มโครงการ(466 คนอ่าน)   04/06/2557
  303 :
  โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิฺ NHSOAuthen(446 คนอ่าน)   15/05/2557  ปฏิทินกิจกรรม


        ผู้บริหารหน่วยงาน

  นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  สาธารณสุขอำเภอนาแก
        Locker
 • สสอ.นาแก (3174)
 • รพ.นาแก (525)
 • รพ.สต.บ้านดงอินำ (8)
 • รพ.สต.หนองสังข์ (849)
 • รพ.สต.บ้านนาฉันทะ (4)
 • รพ.สต.นาคู่ (2019)
 • รพ.สต.บ้านดงน้อย (2)
 • รพ.สต.พิมาน (1535)
 • รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ (26)
 • รพ.สต.พุ่มแก (26)
 • รพ.สต.บ้านโพนตูม (296)
 • รพ.สต.หนองบ่อ (22)
 • รพ.สต.บ้านดงขวาง (65)
 • รพ.สต.นาเลียง (5)
 • รพ.สต.บ้านแก้ง (2)
 • รพ.สต.คำพี้ (435)
 • รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว (9)
 • รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง (50)
 • รพ.สต.บ้านหนองกุง (3)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       ระบบงาน
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ประสานข้อมูล รพ.นาแก
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม