กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     เมนูหลัก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี 58
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 •      ลิงค์ที่ควรรู้
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 •      2D Barcode

  qrcode
  ระบบรายงาน


  ข่าวสาร จาก Fan page Facebook สสอ.นาแก


  ข่าวสาร/กิจกรรม

  312 :
  เกณฑ์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว(23 คนอ่าน)   25/03/2558
  311 :
  คำสั่งncd (34 คนอ่าน)   07/03/2558
  310 :
  ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version (โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์)(47 คนอ่าน)   05/03/2558
  309 :
  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 57(282 คนอ่าน)   25/07/2557
  308 :
  แบบกรอกข้อมูลวันประชุม อสม.เดือน กค.และสค. 57 (ส่งภายในวันที่ 10 กค. 57)(285 คนอ่าน)   09/07/2557
  307 :
  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลกลางปี57(342 คนอ่าน)   03/07/2557
  306 :
  คีย์ข้อมูลกลางปี 57(349 คนอ่าน)   03/07/2557
  305 :
  คูู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSOAuthen3(237 คนอ่าน)   13/06/2557
  304 :
  ฟอร์มโครงการ(266 คนอ่าน)   04/06/2557
  303 :
  โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิฺ NHSOAuthen(306 คนอ่าน)   15/05/2557
  302 :
  link ข้อมูลgishealth(234 คนอ่าน)   07/05/2557
  301 :
  เล่ม อสม.ยุคใหม่(276 คนอ่าน)   26/04/2557
  300 :
  หลักสูตรอบรม อสม.(268 คนอ่าน)   26/04/2557
  299 :
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557(267 คนอ่าน)   22/04/2557
  298 :
  ขั้นตอนการbackup ฐานข้อมูล Myaccount(345 คนอ่าน)   02/04/2557  ปฏิทินกิจกรรม


        ผู้บริหารหน่วยงาน

  นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  สาธารณสุขอำเภอนาแก
        Locker
 • สสอ.นาแก (2991)
 • รพ.นาแก (521)
 • รพ.สต.พระซอง (16)
 • รพ.สต.บ้านดงอินำ (21)
 • รพ.สต.หนองสังข์ (762)
 • รพ.สต.บ้านนาฉันทะ (28)
 • รพ.สต.นาคู่ (1944)
 • รพ.สต.บ้านดงน้อย (10)
 • รพ.สต.พิมาน (1444)
 • รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ (49)
 • รพ.สต.พุ่มแก (123)
 • รพ.สต.บ้านโพนตูม (273)
 • รพ.สต.หนองบ่อ (142)
 • รพ.สต.บ้านดงขวาง (55)
 • รพ.สต.นาเลียง (17)
 • รพ.สต.บ้านแก้ง (53)
 • รพ.สต.คำพี้ (333)
 • รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว (47)
 • รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง (714)
 • รพ.สต.บ้านหนองกุง (31)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       ระบบงาน
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • วาระประชุมประจำเดือน
 • รายงานการประชุม
 • รายการโอนเงิน ปี 54
 • Slip เงินเดือน
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ข้อมูล อสม.
 • ข้อมูลไข้เลือดออก
 • ไข้หวัดใหญ่2009
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ประสานข้อมูล รพ.นาแก
 • ข้อมูลค่าว่าง
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ระบบรายงานงบการเงินปี57
 • ผุ้พิการ Online
 • ครุภัณฑ์ 34 รายการ
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม